“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 498
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


2. Lòng luôn ghi chốn Chúa đã hy sinh,1. Chạnh thương thân Chúa xuống cõi nhơn gian,
Thay cho A-đam mọi đàng.
Lìa ngôi vinh hiển, nếm kiển tân toan.
Cứu tử không nại gì khổ.
Sầu xưa muôn chuỗi, thân thế Chúa mang,
Nhọc nhằn khốn khó chẳng than.

Gô-gô-tha xưa chịu hình.
Mình trên cây gỗ, máu đổ mông minh,
Lắm kẻ chê, nhạo, cười, giễu.
Ngài thương dân chúng, nên phải đóng đinh,
Chạnh lòng nhớ Chúa hiển vinh.

3. Lòng không quên thuở Chúa đã quyên sinh,
Jêsus thương tôi nhiệt thành.
Trần gian nhơ nhuốc sá quản hôi tanh,
Đến để tiêu diệt nguồn lỗi.
Dầu xưa tôi khổ, khôn nổi trớ tránh,
Tội trần huyết Chúa trả thanh.

4. Ngài đem cao giá, cứu kẻ luân vong,
Jêsus yêu tôi thật lòng!
Triều thiên vinh hiển, thế mão gai chông!
Khiến kẻ tin được hồn rỗi.
Lòng tôi dơ bẩn, nay đổi trắng trong,
Dặn lòng nhớ Chúa thủy chung.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Tôi đã kết hôn với một người nghiện ma túy. Tôi nên làm gì?
"Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi. " Thi-thiên 101:3
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Kinh thánh nói gì về tảo hôn?
"đến ngày mồng một tháng hai, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ hai mươi tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. " Dân-số Ký 1:18
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16