“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: William Kethe
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 5
Hợp âm: (G)

Lời Bài Hát

1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng, chúc tán Chúa Cha, thật thỏa thích thay!
Lòng vui hát, siêng năng hầu việc luôn, Khá đến ngợi khen Chúa cách vui vầy.

2. Giê-hô-va thật là Ngôi Chân Chúa, chính Chúa chẳng ai tạo hóa thế gian;
Hằng nuôi chúng ta trong bầy Ngài mua, Dẫn dắt mọi chiên cách rất vẹn toàn.

3. Hân hoan ta vào đền Vua minh chánh, cất tiếng hát trong Hội Thánh Chúa Cha.
Đồng tâm cám ơn, khen ngợi hòa thanh, chúc danh Ngài luôn hiển vinh rạng lòa.

4. Ba Ngôi Chân Thần từ bi chan chứa, ái đức Chúa tôi đằm thắm thủy chung.
Nguồn chân lý đây nguyên từ ngàn xưa, suốt bao thời gian đứng vững vô cùng.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18