“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ca Ngợi Chúa

Ca Ngợi Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Đặng Minh Trí
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 515
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Điệp khúc:

Ngợi ca Chúa Ba Ngôi đời đời,
Ngợi tôn Chúa trên trời,
Lòng cung kính hoan ca ngàn lời,
Hòa đồng tụng mỹ Danh cao vời.

1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng,
Vì thương nhân thế Chúa xuống dương gian;
Jê-sus cao quý chúng con xin dâng lên Ngài,
Muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.

2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng,
Cùng muôn sứ thánh chúc tán Thiên Vương;
Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho con người,
Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.

3. Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn,
Hòa trong ân điển của chính Chúa Con;
Tung hô danh thánh chủ tể oai nghi đời đời,
Tin vui nay xin đem rao khắp miền.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18