“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cha Cao Quý

Cha Cao Quý
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Leonard E. Smith, Jr.
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 518
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Lạy Cha cao quý,
Sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang,
cung kính tôn thờ, Cha kính yêu.
Ngài ngự trên ngôi Thánh quang hiển vinh chiếu khắp dương gian,
Chúa oai quyền, được tôn vinh.


Điệp khúc:
Kính dâng Ngài,
Chúa oai quyền,
Khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.


2. Từng trời cao ngất,
các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung
dâng Chúa Thiên Ðàng, câu chúc tôn.
Ngợi khen Vua Thánh, Chúng con hát lên khúc hát tôn vinh.
Kính dâng Ngài lòng tin yêu.


3. Từ ngôi cao quý,
Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây,
mang lấy thân người, bao đớn đau.
Chuộc tội nhân gian,
Chúa mang hết trên thánh giá hy sinh,
Kính dâng Ngài, lòng tri ân.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Có sai không khi một cặp vợ chồng quan hệ tình dục chỉ để thỏa mãn?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26