“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 53
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đế mới sanh trên đất!
Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa.
Khắp đất hát Halêlugia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca.
Các sứ thánh huyên ca giọng êm, mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

2. Kìa thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối.
Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Đấng loài người bao năm đợi chờ.
Dẫu Chúa có hình thể như ta, vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha.
Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

3. Tụng ca vua bình an đến kia, hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa!
Ngài đem theo thần quang, vĩnh sanh, phép trị bệnh do tay nhân lành.
Chúa gác bỏ quyền quý thiên cung, xuống để cứu người thoát nguy vong,
xuống để vớt ai đương lầm than, được trùng sinh phục hồi vinh quang.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nếu một cặp vợ chồng có thai trước khi kết hôn thì họ có phải đăng ký kết hôn không?
"Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. " Ma-thi-ơ 15:19
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2
Hôn nhân có cản trở mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời không?
"Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. " Ma-thi-ơ 8:14
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Tôi kết hôn với một người nghiện ma túy? Tôi nên làm gì?
"Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi. " Thi-thiên 101:3
Một Cơ đốc nhân có nên đeo một chiếc nhẫn tinh khiết?
"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3