“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 53
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đế mới sanh trên đất!
Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa.
Khắp đất hát Halêlugia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca.
Các sứ thánh huyên ca giọng êm, mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

2. Kìa thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối.
Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Đấng loài người bao năm đợi chờ.
Dẫu Chúa có hình thể như ta, vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha.
Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

3. Tụng ca vua bình an đến kia, hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa!
Ngài đem theo thần quang, vĩnh sanh, phép trị bệnh do tay nhân lành.
Chúa gác bỏ quyền quý thiên cung, xuống để cứu người thoát nguy vong,
xuống để vớt ai đương lầm than, được trùng sinh phục hồi vinh quang.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20