“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 53
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đế mới sanh trên đất!
Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa.
Khắp đất hát Halêlugia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca.
Các sứ thánh huyên ca giọng êm, mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

2. Kìa thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối.
Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Đấng loài người bao năm đợi chờ.
Dẫu Chúa có hình thể như ta, vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha.
Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

3. Tụng ca vua bình an đến kia, hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa!
Ngài đem theo thần quang, vĩnh sanh, phép trị bệnh do tay nhân lành.
Chúa gác bỏ quyền quý thiên cung, xuống để cứu người thoát nguy vong,
xuống để vớt ai đương lầm than, được trùng sinh phục hồi vinh quang.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6
Kinh Thánh có nói rằng bị bỏ rơi là lý do chính đáng để ly dị và tái hôn không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14