“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Yêu Thương Đời Đời

Yêu Thương Đời Đời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Hữu Ái
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 544
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời.  

Tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ.
Này tình yêu thương, yêu thương đời đời,
Tình yêu vời vợi: tình yêu Jê-sus.

2. Người là Jê-sus, Vua trên vạn vật.
Quyền thế vô song, so sánh ai bằng!
Người là Jê-sus, Vua trên vạn vật,
Quyền thế vô song, nào ai cao hơn?

3. Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jê-sus Vua của muôn loài.
Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jê-sus, là Vua muôn vua!

4. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia.

————————————————————————————————————————