“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Hữu Ái
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 546
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài,  

Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời.
Lòng nguyện dâng lên Cha
niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời.
Lạy Cha Chí Thánh hết lòng kính yêu Cha.

2. Lạy Cha thương yêu, suối thiêng nhân từ,
Ðược làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần.
Lòng nguyện dâng lên Cha
niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời;
Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.

3. Thờ tôn Jêsus, Ðấng yêu thương mọi người,
Vì tội nhân đắm đuối chết thay trên cây thập hình.
Lòng nguyện dâng lên Cha
niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời;
Thờ tôn Jêsus, Ðấng chịu chết thay tôi.

4. Thần Linh Thánh Chúa sống trong tâm hồn này,
mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn.
Nhờ Thần Linh đưa đi đường
dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng;
Thần Linh Thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang.

5. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Lòng nguyện dâng Ba Ngôi
niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.