“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúc Tôn Chúa

Chúc Tôn Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Bob Fitts
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 547
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời,  

tiếng hát yêu thương suy tôn đến muôn đời.
Nguyện Ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi,
và lòng con xin dâng hiến lên Cha Chí Tôn.

Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Ðấng của muôn thu, hôm nay mãi không thay dời.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Ðấng nắm vương quyền muôn thu.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-lô-môn có 1.000 vợ và thê thiếp?
"Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! " I Các Vua 2:2
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6