“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vinh Quang Rạng Ngời

Vinh Quang Rạng Ngời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Jack Hayford
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 548
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời,  

Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời,
Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài.
Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jêsus là Vua thánh!
Ôi rạng ngời, vinh danh Jêsus ngàn đời.
Các vua thờ tôn, Ðấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.

2. Vua Jêsus, oai nghi uy danh Jêsus,
Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
Vua Jêsus, oai nghi uy danh Jêsus, Tiếng ca rộn vang,
khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.
Thần nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
Cùng suy tôn, ngợi khen Jêsus Vua vinh diệu vô đối.
Vua Jêsus, oai nghi uy danh Jêsus;
Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua, Vua trên mọi vua.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3