“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vinh Quang Rạng Ngời

Vinh Quang Rạng Ngời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Jack Hayford
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 548
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời,  

Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời,
Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài.
Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jêsus là Vua thánh!
Ôi rạng ngời, vinh danh Jêsus ngàn đời.
Các vua thờ tôn, Ðấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.

2. Vua Jêsus, oai nghi uy danh Jêsus,
Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
Vua Jêsus, oai nghi uy danh Jêsus, Tiếng ca rộn vang,
khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.
Thần nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
Cùng suy tôn, ngợi khen Jêsus Vua vinh diệu vô đối.
Vua Jêsus, oai nghi uy danh Jêsus;
Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua, Vua trên mọi vua.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16