“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: C. M. Battersby
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 553
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ngày hết lòng có vô tình làm tổn thương ai,  

hay là đã một giờ phút con xa lạc Ngài.
Hoặc con theo ý mình triền miên giữa cuộc vui.
Ôi! Lạy Chúa tha tội.

2. Ngày hết miệng có buông từng lời nói hư không?
Hay là thấy người nghèo thiếu con không chạnh lòng.
Hoặc con hoang phí thời gian theo bóng ngày trôi.
Ôi! Lạy Chúa tha tội.

3. Còn những lầm lỗi con vì mềm yếu Chúa ôi!
Hay lòng có điều thầm kín xui con phạm tội.
Và bao nhiêu lỗi lầm con không biết Ngài ơi.
Ôi! Lạy Chúa tha tội.

4. Cầu Chúa gìn giữ con từ giờ phút đêm buông.
Cho có bão bùng làm gió mưa tuôn lạnh lùng.
Để con yên giấc ngủ trong tay Chúa tình thương
qua màn tối đêm trường.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16