“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Đã Tới

Chúa Đã Tới
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John E. Walvoord
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 558
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian,  

lìa thiên quốc sáng láng. Xa cách ngôi vinh quang.
Yêu là khi Chúa sinh nơi chuồng chiên,
một đêm tối gió rét, không có ai thân quen.
Chúa đã tới, dòng lịch sử thế gian chia đôi.
Đem yêu thương an vui, Chúa tô đẹp cuộc đời.
Yêu là khi Chúa đóng đinh vì tôi.
Tại cây gỗ Ngài đổ huyết ra cứu người.

2. Yêu là khi Chúa cứu linh hồn tôi.
Tìm tôi giữa bóng tối, nhân thế đang chơi vơi.
Yêu là khi Chúa thứ tha tội tôi.
Lòng gian ác rách rưới mang đớn đau không nguôi.
Chúa đã tới rịt lành bao vết thương trong tôi,
ban tin yêu vui tươi với hy vọng rạng ngời.
Yêu là khi Chúa trên cao nhìn tôi.
Đường muôn lối Ngài dẫn dắt tôi suốt đời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2