“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Có Ánh Sao Thần

Có Ánh Sao Thần
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Vũ Văn Cư
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 561
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Có ánh sao thần chiếu Bết-lê-hem.  

Ngàn dặm soi sáng các bác sĩ xem.
Cứ ngắm tiến đến máng cỏ đê hèn,
tìm thờ lạy Vua là Vua đáng tôn.

Điệp khúc:
Mừng Chúa, Mừng Chúa.
Lạy Chúa là Vua.


2. Ánh dương chưa hừng kẻ chăn còn canh.
Cùng được tin báo: Đấng Christ đã sanh!
Hớn hở cất bước đến Bết-lê-hem.
Quỳ thờ lạy Vua tại nơi máng chiên.

3. Chúa bỏ ngôi trời giáng sanh trần gian.
Đành chịu đau đớn đến chết chẳng than.
Trải Bết-lê-hem đến Gô-gô-tha.
Ngài vì tội ta đành đi suốt qua.

4. Chúa xót thương đời phó Con độc sanh.
Từ thượng thiên xuống chết thế chúng sanh.
Cứu chúng thoát chết khiến rỗi linh hồn.
Người nào nhận tin lòng vui vẻ thay.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22