“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chuyện Các Mục Đồng

Chuyện Các Mục Đồng
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Lâm Hương
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 562
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Đoàn mục tử trong đêm trường giữ bầy chiên mình,  

ngồi chung nhau nơi giữa đồi vắng.
Muôn tinh tú điểm tô cảnh trời huy hoàng,
bầy chiên ngủ yên an bình.
Thoạt nhiên giữa cảnh đêm đang yên tịnh,
bừng lên muôn tia sáng rực rỡ.
Đoàn thiên sứ giáng lâm vinh quang,
đồng ca vang khúc nhạc thánh.
Dịu dàng thay ca khúc mừng Christ giáng thế,
chúc Vua muôn vua lâm trần:

Điệp khúc:
"Ô! vinh quang trên nơi cao kia cho Chúa,
đất hưởng thái an muôn đời."

2. Đừng kinh hãi ta đem cho các ngươi Tin Lành,
mừng vui cho nhân thế hạ đây.
Thành Đa-vít Con Trời giáng trần đêm nầy.
Là Christ, Chúa, Vua muôn đời.
Một con trẻ ngủ yên nơi máng chiên bọc
vuông khăn đơn giữa trời tuyết.
Nào mau đến tiếp nghinh Con Trời
vì ta nên xuống trần thế.
Từ trời cao kia muôn thiên binh
ca hát chúc Vua muôn vua lâm trần:

3. Nghe tin ấy các mục đồng lên đường đi tìm,
vượt bao gian nguy giữa trời tối.
Lòng nôn nả đi tìm Đấng vừa sinh hạ,
là Chân Chúa nay lâm trần.
Tại nơi máng cỏ chiên ô nhơ kia
Hài nhi Jêsus yên lành ngủ.
Thật như sứ thiên đã báo tin
Thần nhân nay giáng trần thế.
Họ mừng vui ca vang cùng muôn thiên sứ,
khúc ca chúc tôn Con Trời:

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22