“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chuyện Các Mục Đồng

Chuyện Các Mục Đồng
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Lâm Hương
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 562
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Đoàn mục tử trong đêm trường giữ bầy chiên mình,  

ngồi chung nhau nơi giữa đồi vắng.
Muôn tinh tú điểm tô cảnh trời huy hoàng,
bầy chiên ngủ yên an bình.
Thoạt nhiên giữa cảnh đêm đang yên tịnh,
bừng lên muôn tia sáng rực rỡ.
Đoàn thiên sứ giáng lâm vinh quang,
đồng ca vang khúc nhạc thánh.
Dịu dàng thay ca khúc mừng Christ giáng thế,
chúc Vua muôn vua lâm trần:

Điệp khúc:
"Ô! vinh quang trên nơi cao kia cho Chúa,
đất hưởng thái an muôn đời."

2. Đừng kinh hãi ta đem cho các ngươi Tin Lành,
mừng vui cho nhân thế hạ đây.
Thành Đa-vít Con Trời giáng trần đêm nầy.
Là Christ, Chúa, Vua muôn đời.
Một con trẻ ngủ yên nơi máng chiên bọc
vuông khăn đơn giữa trời tuyết.
Nào mau đến tiếp nghinh Con Trời
vì ta nên xuống trần thế.
Từ trời cao kia muôn thiên binh
ca hát chúc Vua muôn vua lâm trần:

3. Nghe tin ấy các mục đồng lên đường đi tìm,
vượt bao gian nguy giữa trời tối.
Lòng nôn nả đi tìm Đấng vừa sinh hạ,
là Chân Chúa nay lâm trần.
Tại nơi máng cỏ chiên ô nhơ kia
Hài nhi Jêsus yên lành ngủ.
Thật như sứ thiên đã báo tin
Thần nhân nay giáng trần thế.
Họ mừng vui ca vang cùng muôn thiên sứ,
khúc ca chúc tôn Con Trời:

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Tính tích cực độc hại là gì?
"Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. " Giê-rê-mi 31:3
Tôi đã kết hôn với một người nghiện rượu. Tôi nên làm gì?
"Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào; Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan. " Châm-ngôn 20:1
Tôi đã kết hôn với một người nghiện ma túy. Tôi nên làm gì?
"Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi. " Thi-thiên 101:3