“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Niềm Vui Cho Nhân Loại
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Hugo Jungst
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 567
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Chúa giáng sinh rồi người ơi mau đến,  

cúi xuống tôn thờ thành tâm cung kính.
Phước thay! quý thay!
Chúa giáng sinh.
Niềm vui lớn, niềm vui mới!

Điệp khúc:
Chúa giáng sinh vinh quang khắp trời cao!
Chúa đến cho nhân gian hưởng bình an.

2. Hứa ngôn xa xưa thuật ra hôm nay.
Thánh Kinh phô bày nguồn ơn phước lớn ở trong chúng ta.
Đấng Mê-si thật vinh hiển, thật cao quý!

3. Đến Bết-lê-hem tìm xem Con Thánh
đã sinh ra tại chuồng chiên tăm tối.
Hãy mau đến xem Chúa Jêsus
thật khiêm tốn, thật tươi thắm!

4. Chúa ban cho đời quà tặng vô giá.
Hãy mau tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa.
Chúc tôn Jêsus mới giáng sinh:
Quà cao quý, quà vô giá!

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9