“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Niềm Vui Cho Nhân Loại
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Hugo Jungst
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 567
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Chúa giáng sinh rồi người ơi mau đến,  

cúi xuống tôn thờ thành tâm cung kính.
Phước thay! quý thay!
Chúa giáng sinh.
Niềm vui lớn, niềm vui mới!

Điệp khúc:
Chúa giáng sinh vinh quang khắp trời cao!
Chúa đến cho nhân gian hưởng bình an.

2. Hứa ngôn xa xưa thuật ra hôm nay.
Thánh Kinh phô bày nguồn ơn phước lớn ở trong chúng ta.
Đấng Mê-si thật vinh hiển, thật cao quý!

3. Đến Bết-lê-hem tìm xem Con Thánh
đã sinh ra tại chuồng chiên tăm tối.
Hãy mau đến xem Chúa Jêsus
thật khiêm tốn, thật tươi thắm!

4. Chúa ban cho đời quà tặng vô giá.
Hãy mau tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa.
Chúc tôn Jêsus mới giáng sinh:
Quà cao quý, quà vô giá!

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3