“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Đêm Đông Xưa

Đêm Đông Xưa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Vũ Đức Nghiêm
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 573
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Ðêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối,  

nửa đêm ánh sao ngời sáng soi.
Bầu trời vang lên tiếng ca thiên thần.
Cứu Chúa Jêsus từ trời xuống trần.

Bình an khắp muôn dân, Bình an cho khắp muôn dân,
Tầng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh.
Vì nhân thế điêu linh, Vì thương nhân thế điêu linh,
Lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh.

Ðêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian,
Không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng.
Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao,
đưa dắt ba vua đến với lòng ước ao.

Huy hoàng, Chúa Con ra đời,
Lời ca bát ngát muôn nơi,
Mừng vui đêm Chúa giáng sinh,
Cứu ta thoát nơi khổ hình.
Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi,
giờ đây xin giáng sinh trong tôi,
Cho lòng yêu mến Chúa không thôi,
Nguyện Ngài ngự trong lòng nầy suốt đời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15