“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tình Yêu Thiên Thượng

Tình Yêu Thiên Thượng
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Lâm Hương
Chủ đề: Chúa Jesus
Nhịp: 6/4
Bài số: 575
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Jêsus từ ái xuống thế gian nầy,  

Ôi tình yêu Chúa lớn thay.
Hy sinh chịu chết thay cho muôn người,
Chúa chịu đau đớn sầu cay.

Điệp khúc:
Nơi thiên đàng xuống thế gian,
Hy sinh thân báu do ý Cha Ngài.
Muôn tội nầy, Chúa vui mang,
Ơn sâu ấy không chi tày.

2. Nơi thập tự giá Jêsus chịu hình,
Bao nợ đau đớn Chúa ôi.
Ơn sâu rộng ấy xiết kể muôn nghìn,
Chính Ngài vui chết vì tôi

3. Nay con nguyện đến dâng thân linh nầy,
Vui lòng nghe tiếng Chúa ban.
Xin Cha truyền phán, con xin vâng lời,
Dẫu rằng đi khắp trần gian

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Vợ chồng có tài khoản ngân hàng riêng có sai không?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31