“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tiếng Jêsus

Tiếng Jêsus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Elton Menno Roth
Chủ đề: Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 578
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Nghe này lời Jêsus Christ tuyên phán,  

Thiết tha cùng tôi tiếng Jêsus nài:
"Mau lại cùng Ta ai kẻ khao khát;"
Tiếng êm dịu Chúa khuyên.

Điệp khúc:
"Ta Jêsus, chính thật sự sống,
Chính Ta đường đi, cũng chính lẽ thật đây.
Chẳng có thể một ai đến với Cha ngoài ra mình Ta."

2. Ta là đường đi, là cửa duy nhất,
Chính Ta người chăn dẫn đưa chiên mình,
Ðem bầy chiên thơ ra đến đồng xanh,
Thỏa vui và thái an.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?