“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chuyện Gô-gô-tha

Chuyện Gô-gô-tha
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: T. Dennis
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 581
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Nầy anh hỡi có đọc chuyện Gô-gô-tha,  

chỗ Chúa chết huyết hồng tuôn.
Ngài dùng chính huyết báu từ nơi hông kia
đặng thanh tẩy muôn tội tình.

Điệp khúc:
Ngài chết tim tan nát bởi vì tội ta,
hông Chúa giáo đâm suốt vì ta.
Vì anh luôn cả tôi Ngài cam chết,
treo nơi thập hình bởi chúng ta.

2. Rồi anh hãy tiếp đọc nơi chỗ mão gai
chúng đã để trên đầu đây.
Rồi Ngài cất tiếng khẩn cầu xin Cha tha:
“Họ không biết đang làm gì!”

3. Jêsus ngước lên trời cất tiếng nói rằng:
“Tất cả đã xong!” vì anh.
Jêsus Cứu Chúa hỡi, nguyện ban cho con
mọi đời sống của chính Ngài.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Người phối ngẫu theo Tin Lành nên xử lý thế nào khi ngoại tình dẫn đến có con?
"Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng. " Thi-thiên 127:3
Vợ chồng chung sống trước hôn nhân có sai không?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20