“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Trên Chốn Đồi Cao

Trên Chốn Đồi Cao
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Keith Whitford
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 586
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ðêm dần lan trên núi, bóng thập tự còn kia,  

Môn đồ nào đâu thấy, một mình chết thương.
Huyết nhuộm hồng thân báu, Chúa vì ai khổ đau,
Vua Thánh từ thiên đàng xuống tận thế gian.

Điệp khúc:
Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình,
Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần.
Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa
cho bao người trần thế thấy rõ đường đi.
Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu
để đời tôi đổi mới từ ly ô trần;
Ðêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh,
Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

2. Trên đồi hoang xơ xác, Chúa khổ nhục vì ai,
Thân hồn Ngài tan nát, sầu thương đắng cay,
Hông tràn tuôn huyết báu, Chúa vì ai khổ đau.
Vui xuống trần mang hình, cứu chuộc thế nhân.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10