“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Chết Vì Tôi

Chúa Chết Vì Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John Newton
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 587
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Kìa, tôi thấy một người nơi thập tự,  

đầy huyết thống khổ thắm tươi.
Nầy, đôi mắt mỏi mòn ngó chăm tôi,
vì lúc ấy đứng bên người.

Điệp khúc:
Bởi tôi Ngài treo ở thập hình kia,
Chúa chết trong sự đớn đau.
Thế nên bây giờ tôi hiến thân tôi,
vì tôi Chúa tuôn huyết đào.

2. Tận hơi thở cuối cùng chẳng thể quên
vì thấy cảnh trước mắt tôi.
Tội tôi Chúa mang, thập giá treo lên,
lời Chúa phán linh nghiệm rồi.

3. Lòng tôi biết muôn tội ở trong tôi,
và biết chắc sẽ chết thôi.
Dòng suối huyết tuôn tràn tẩy thanh tôi,
tại chỗ đóng đinh trên đồi.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3