“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: James Bland
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 591
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Xin Cha xót thương, dắt tôi về đồi xưa,  

đồi Gô-tha Chúa chết thay tôi trên thập tự giá.
Nơi ấy Jêsus kêu gọi
tôi bao lời dịu êm, thật nơi thân mến.
Trái tim tôi không khi nào quên.
Từ ngày quay gót bước lang thang lìa xa Chúa tôi,
tháng năm buông trôi với bao nhiêu sầu đau tiếp nối.
Bên Gô-gô-tha, Jêsus đã tha mọi tội tôi,
tình yêu thương Chúa dắt đưa tôi đến nơi nghỉ ngơi.

Điệp khúc:
Xin Cha xót thương, dắt tôi về đồi xưa,
đồi Gô-tha Chúa chết thay tôi trên thập tự giá.
Nơi ấy Jêsus kêu gọi tôi bao lời dịu êm,
thật nơi thân mến. Trái tim tôi không khi nào quên.

2. Xin Cha xót thương, dắt tôi về đồi xưa,
để tôi chiêm ngưỡng Chúa hy sinh trên thập tự giá.
Nhen nhúm yêu thương trong lòng tôi cho lửa bùng lên
để dòng nước mắt khóc ăn năn, lánh xa đường riêng.
Ồ! Tại nơi đó Chúa Jêsus giang tay đón tôi.
Vết thương bên hông huyết tuôn rơi làm tôi nên mới.
Xin Chúa đưa tôi qua trần gian đi về nhà Cha,
lòng tôi tan vỡ mỗi khi mơ đến Gô-gô-tha.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6