“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Edmond L. Budry
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 595
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Tôn ngợi Chúa Jêsus, phục sinh trong khải hoàn.  

Sự chết nay bị phá tan, Chúa thắng hơn đời đời.
Thiên binh khoác áo huy hoàng, cất đá lăn ngoài mộ.
Gặp màn liệm bọc xác Ngài, minh chứng đầy vinh quang.

Điệp khúc:
Tôn ngợi Chúa Jêsus phục sinh trong khải hoàn.
Quyền năng Ngài càng trổi cao, suốt cả cõi trường tồn.

2. Jêsus mới sống lại, chào đón chúng ta liền.
Dịu êm Ngài mừng hỏi ta, đuổi xua bao sợ phiền.
Dân thánh nay hát vui mừng, khúc khải ca tuyệt vời.
Từ rày Ngài hiện sống hoài, đắc thắng quyền ma vương.

3. Con nguyện thôi nghi ngờ, lạy Chúa Vua Trường Tồn.
Ðời con nên vô nghĩa ngay, Nếu con không thuộc Ngài.
Xin giúp con thắng vinh diệu, Chúa yêu con vô cùng.
Dìu cuộc đời hèn nhỏ nầy, đưa bước về thiên cung.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22