“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vì Jêsus Sống

Vì Jêsus Sống
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Gloria Gaither
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 597
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần,  

xót thương con người sống trong tuyệt vọng;
Thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người.
Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an.

Điệp khúc:
Vì Jêsus sống, tôi bước đi với hy vọng,
bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin.
Vì tôi biết rõ Chúa sống uy quyền trên khắp trời,
Vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.

2. Trên đường tôi đi, luôn biết Chúa đi cùng,
dẫu cho khổ nạn vẫn luôn an bình;
Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài,
Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16