“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Lòng Các Con Chớ Bối Rối
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Allen Alket
Chủ đề: Thăng Thiên
Nhịp: 4/4
Bài số: 599
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Hôm nay là lúc người ta xa lìa Chúa  

để cho mối tương giao phai mờ.
Những ai vững tin, chẳng cần lo lắng ngẩn ngơ:
Hãy nghe tiếng Jêsus khuyên từ ngày xưa:

Điệp khúc:
Chớ bối rối hay lo sợ gì, lòng bền vững tin Ta.
Chớ bối rối hay lo sợ gì, lòng bền vững tin Ta.
Con nên cậy tin nơi Chúa, vui lên và tin Ta nữa.
Tại miền nước Cha Ta nơi vinh quang tuyệt vời,
"Thật nhiều chỗ xinh tươi như pha lê rạng ngời.
Trên khung trời cao, Ta nói cho con rồi, con ơi!"
"Ta đi để lo dành cho con có chỗ,
khi Ta xong xuôi sẽ trở lại dìu con tới đó.
Khi Ta trở lại sẽ đón các con từ mọi hướng đi cùng Ta.
Để các con yên vui bên Ta đời đời.
Để các con yêu thương bên Ta chẳng rời.
Ôi hầu cho Ta ở đâu, thì con ở đó luôn con ơi!"

2. Chăm xem lời Chúa người ơi lo gìn giữ
để cho đức tin không phai mờ.
Hãy lắng tâm tư thanh sạch không vương vết nhơ,
Sẽ nghe tiếng Jêsus như một lời ru:

3. Ai đang sầu khổ, đừng nên lo buồn nữa,
nghỉ yên dưới cánh tay nhân từ.
Những ai đơn sơ, tiếp nhận ơn phước Chúa cho.
Sẽ nghe tiếng Jêsus như một bài ca:

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6