“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia

Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Osward Smith
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 600
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ánh sáng mai dâng lên trời cao.  

Đêm qua rồi tối tăm vụt mau.
Chúa tái lâm từ nơi chí cao.

Điệp khúc:
Vinh hiển Ha-lê-lu-gia!
Ô! Vua hiển vinh,
Ngài sắp tái lâm nay mai.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chúa tái lâm từ nơi chí cao.
Vinh hiển Ha-lê-lu-gia!

2. Khắp đất đang mong Vua hồi loan.
Thiên binh cùng hát dâng đồng tâm.
Chúc tán Vua thượng thiên giáng lâm.

3.Chúa tái lâm đem bao bình an.
Muôn ưu sầu khổ đau đều tan.
Chúa tái lâm làm Vua vẻ vang.————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2