“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Ngày Cứu Chúa Bước Đến
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Lelia Naylor Morris
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 6/8
Bài số: 603
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ngày Cứu Chúa bước đến đầy hiển vinh năng quyền,  

tiếng yên vui thắm khắp tâm hồn.
Từ nay qua giây phút Chúa thăm gọi đậm đà,
lòng tôi hân hoan vâng phục Chúa bước theo quyền chỉ huy tay Ngài.

Điệp khúc:
Ô vinh quang! Ô vinh quang!
Cất tiếng hát vút trong không gian,
điều Jêsus ban cho tâm tôi,
Trổi lên bao thanh âm nhân thế!
Chiếu lên như ngàn mặt trời
tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jêsus.
Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy
tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

2. Nguồn ánh sáng Cứu Chúa dìu dắt thêm huy hoàng,
sống trong ân phước tuôn dồi dào.
Bình minh quanh tôi điểm tô muôn màu tuyệt vời,
giục tôi đi theo chân Ngài bước sát theo đường lối vinh quang Ngài.

3. Giờ nếu mối thắm thiết cùng Chúa ta đậm đà,
Tiến sâu trong bóng yêu thương Trời.
Rồi khi qua đôi mắt ngước xem Ngài tận mặt,
ngời soi quanh ngôi Vua thượng giới lúc ta được nhóm quanh Ngôi Trời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16