“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngày Jêsus Đến

Ngày Jêsus Đến
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Julia W. Howe
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 608
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1.Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông, 

Nơi tay Ngài lạnh lùng vung lên thanh gươm trừng phạt tiến vô trần gian.
Trên không trung phong ba mịt mù cuồng sôi như cuốn thế giới hư vong.
Khi Chúa tiến vô trần gian.

Điệp khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ngày vinh quang trời mây sáng huy hoàng.
Muôn phương bình an Ha-lê-lu-gia!
Khi Chúa tiến vô trần gian.

2. Ôi! bao nhiêu anh em một lòng tận trung theo Chúa thức suốt canh đêm.
Luôn chong đèn đợi chờ Jêsus dù cho đêm dài tăm tối triền miên.
Tôi hân hoan trông mong công bình Ngài vươn lên giữa ánh sáng đức tin.
Khi Chúa tiến vô trần gian.


3. Tôi mong qua bên kia bờ vàng mừng vui chiêm ngưỡng Cứu Chúa vinh quang,
Bông hoa huệ đời đời xinh tươi mùi hương tuyệt vời biến thay đời tôi.
Tôi mong đem tin vui cho người để không ai chết dưới chốn tối tăm.
Khi Chúa tiến vô trần gian.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành phải làm gì nếu kết hôn với người không tin Chúa?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Là một người chồng tin kính nghĩa là gì?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Hẹn hò với người truyền giáo có phải là một ý tưởng hay không? Chúa không thể sử dụng nó?
"Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. " I Cô-rinh-tô 7:39
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Lạm dụng có phải là lý do có thể chấp nhận được để ly hôn không?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16