“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Xin Đức Thánh Linh Cảm Thúc Tôi

Xin Đức Thánh Linh Cảm Thúc Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Weng Hui Yun
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 616
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Bên đường huyên náo ấy tôi dừng chân bỗng thấy  

bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi.
Tôi nguyện năng lực Ngài dẫy đầy trong lòng này,
xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới
Khi bàn chân bước tới đức tin cậy trông.
Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Jêsus
khiến tôi ích lợi cho bao người kia.

Điệp khúc:
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi
Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình.
Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh mỉa mai tôi tôi không ngại chi.
Đường khiêm nhu cùng Jêsus tôi bước đi theo Ngài rao ra tình yêu.

2. Nông trường hay xưởng máy đô thành hay núi thẳm,
Tin Lành loan khắp chốn Chúa yêu tội nhân.
Tôi truyền danh Jêsus hy vọng cho mọi người,
cứu ân đến từ trời bình an vui tươi.
Không nề chi khốn khó không sợ chi áp bức.
Vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi.
Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Jêus
khiến tôi ích lợi cho bao người kia.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Vợ chồng chung sống trước hôn nhân có sai không?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Đính hôn trong thời Kinh thánh là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11