“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu

Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Gary Marby
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 617
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm linh bùng cháy luôn.
Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con.
Nguyện Cha ban lửa Thánh Linh muôn muôn đời.

Điệp khúc:
Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Vua muôn đời Chúa tôi.

Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Vua muôn vua.

2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay.
Với ước muốn con dâng lời khẩn xin.
Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay.
Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.