“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tiếng Gọi

Tiếng Gọi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Hữu Ái
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 3/4
Bài số: 631
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Từ bao lâu ta nghe tiếng Jêsus gọi tha thiết, 

lòng sao vẫn khép kín như xưa?
Trần gian bao nhiêu vương vấn sao không đành xa lánh,
tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng.


Điệp khúc:
Hãy đến ánh sáng,
nước sống mới không phai tàn,
màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan.
Ðừng tiếc nếp sống cũ,
Hãy tiếp đón Vua tâm hồn.
Sống bên Ngài thỏa vui muôn đời.


2. Giờ đây ta nên nghe tiếng Jêsus gọi thân thiết,
mời Jêsus đến trong tâm linh.
Dầu cho bao nhiêu giông tố Jêsus dẹp tan hết,
tối tăm thành sáng tươi hy vọng.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Thê thiếp là gì?
"Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca con gái Aùp-sa-lôm hơn các hậu phi khác (vì người có lấy mười tám hoàng hậu và sáu mươi cung phi, sanh ra hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái). " II Sử-ký 11:21
Kinh Thánh có dạy rằng có một ân tứ của đời sống độc thân không?
"Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. " Ma-thi-ơ 19:9
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31