“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Mong Bạn Quay Về

Chúa Mong Bạn Quay Về
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Vĩnh Phúc
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 3/4
Bài số: 632
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Chúa mong bạn quay về,
Ngài đang ở đây ngóng trông bạn về.
Jêsus kêu gọi,
hãy nghe Ngài khuyên mời,
bạn ơi Chúa đang kêu bạn mau tới.
Ðem mọi lo lắng đớn đau trên đời,
Về bên Ngài bình an sống trong vui tươi.
Jêsus mong đợi, Chúa mong bạn lâu rồi,
Ðừng nên bỏ qua cơ hội!

2. Trong giờ êm đềm,
phút giây thật êm đềm,
Bạn ơi! Hãy mau bước lên cầu nguyện.
Mau quỳ bên Ngài,
Chúa tha tội bao ngày,
Về nương náu trong tay Ngài thân ái.
Qua dòng nước mắt ăn ăn tuôn dài,
Bạn vui mừng nhận ơn xót thương hôm nay;
Xin đừng do dự, cớ sao bạn do dự?
Về ngay với Cha nhân từ.


3. Hai ngàn năm rồi,
đã hai ngàn năm rồi,
Ngài thương thế gian,
giáng sinh chuộc tội.
Bao người trên đời,
biết bao người trên đời,
Nhận ơn Chúa ban tâm hồn tươi mới.
Mong bạn mau bước đến ăn năn tội,
vì cơ hội cùng năm tháng theo nhau trôi.
Jêsus đang chờ, Chúa đang còn mong chờ,
bạn mau đến ngay bây giờ.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16