“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vì Bạn Với Tôi

Vì Bạn Với Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ray Overholt
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 636
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Một đoàn đông hung hăng vây bắt Chúa trong khu vườn Ngài hay tới lui, 

Họ xô nhau quanh bên Chúa giỡn cười.
Mà sao Jêsus không tiếng nói,
khi bao người nhạo khinh diễu chơi;
Thập tự treo thân Jêsus Đấng vô tội.

Điệp khúc:
Chúa có thể khiến các sứ thánh xuống trần,
tiêu tan muôn ác nhân xua bao tối tăm.
Chúa có thể khiến lửa cháy giáng xuống người,
mà Ngài liều thân chết vì bạn với tôi.

2. Đầu Jêsus gai kia đâm rướm máu.
Ôi thân Ngài chịu bao đớn đau.
Bàn tay đôi chân đinh đóng thảm sầu.
Và hông Jêsus thêm mũi giáo đâm tim Ngài lòng tan vỡ mau;
Một mình Jêsus thay ta gánh đau sầu.

3. Đồi Gô-tha ban trưa vương bóng tối,
mây đen mịt mù giăng khắp nơi,
giờ đau thương Jêsus chết thế người.
Ngài dang tay yêu thương thế giới,
tha muôn tội nhờ hông huyết rơi.
Mọi sự xong xuôi Jêsus trút hơi rồi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tinh thần hiệp sĩ là gì?
"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. " Ê-phê-sô 5:21
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11