“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
thanh ca httl viet nam
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca tin lanh bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vì Bạn Với Tôi

Vì Bạn Với Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ray Overholt
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 636
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Một đoàn đông hung hăng vây bắt Chúa trong khu vườn Ngài hay tới lui, 

Họ xô nhau quanh bên Chúa giỡn cười.
Mà sao Jêsus không tiếng nói,
khi bao người nhạo khinh diễu chơi;
Thập tự treo thân Jêsus Đấng vô tội.

Điệp khúc:
Chúa có thể khiến các sứ thánh xuống trần,
tiêu tan muôn ác nhân xua bao tối tăm.
Chúa có thể khiến lửa cháy giáng xuống người,
mà Ngài liều thân chết vì bạn với tôi.

2. Đầu Jêsus gai kia đâm rướm máu.
Ôi thân Ngài chịu bao đớn đau.
Bàn tay đôi chân đinh đóng thảm sầu.
Và hông Jêsus thêm mũi giáo đâm tim Ngài lòng tan vỡ mau;
Một mình Jêsus thay ta gánh đau sầu.

3. Đồi Gô-tha ban trưa vương bóng tối,
mây đen mịt mù giăng khắp nơi,
giờ đau thương Jêsus chết thế người.
Ngài dang tay yêu thương thế giới,
tha muôn tội nhờ hông huyết rơi.
Mọi sự xong xuôi Jêsus trút hơi rồi.


————————————————————————————————————————