“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hãy Theo Jêsus

Hãy Theo Jêsus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Cyrus S. Nusbaum
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 638
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

tâm linh cho Vua Jêsus.
Nào ai vui theo Jêsus Đấng chăn chiên bao phủ.
Nào ai mong Jêsus mang thay bao nhiêu tội tình ô uế.
Hãy bằng lòng bước theo Jêsus.

Điệp khúc:
Huyết Chúa làm mất hết tội của chính tôi đây,
huyết Chúa hòa với bao tình thương tôi mỗi ngày.
Quyền Jêsus thay tâm linh từ rày thỏa bấy,
và dìu đời tôi đưa tôi bước theo chân Ngài.

2. Kìa Jêsus hy sinh thân quý,
huyết báu chuộc tội ta đây.
Lòng ta xưa kia vốn chất chứa tội tình biết mấy.
Nào ai mong Jêsus yêu thương buông tha mọi tội xưa cũ.
Hãy bằng lòng bước theo Jêsus.

3. Nào ai mơ tương lai nơi thiên cung kia một ngày tươi sáng.
Nào ai đang trông mong không vướng vào đường xưa cũ.
Thì ta nên giao cho Jêsus thân ta hầu Ngài cai quản.
Rồi cùng Ngài bước đi vững an.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20