“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tình Yêu Trời

Tình Yêu Trời
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: James Thiem
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 639
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,
dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời.
Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau.
Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng.
Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

1. Nguồn tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Ðoái thương tôi tội lỗi vấn vương;
Lòng tràn ước được nên con thánh,
Để lòa sáng vinh quang trời.
Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,
dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời.
Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau.
Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng.
Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

2. Từ thượng thiên sức sống vô biên,
chứa chan tâm hồn Chúa kết liên;
Lời vàng nhắc hằng yêu nhân thế,
yêu bằng chính thương yêu trời.
Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,
dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời.
Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau.
Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng.
Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

3. Nguyện lòng luôn ghi nhớ ơn Trời,
hiến tâm linh phục ý Chúa hoài;
Làm việc Chúa bằng tâm tươi mới,
bên Ngài sống muôn muôn đời.
Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,
dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời.
Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau.
Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng.
Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?