“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ơn Cứu Rỗi

Ơn Cứu Rỗi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Fanny J. Crosby
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 3/4
Bài số: 642
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Mai đây tối tăm, khi đời sẽ tan,  

không còn tôi nữa, dưới nơi lầm than.
Bên kia thế gian, phước hạnh chứa chan.
Linh hồn tôi sống với Vua thiên đàng.

Điệp khúc:
Lệ sầu ngưng rơi, lúc gặp Vua tôi.
Tôi mong thuật chuyện ơn Chúa cứu tôi.
Lệ sầu ngưng rơi, tiếng lòng reo vui,
Chúa đã chuộc tội bởi ơn muôn đời.

2. Mai đây Chúa ơi! Căn nhà của tôi
xây dựng nơi đất cũng hư sập thôi!
Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng thắm tươi.
Vô nhà vinh hiển Chúa ban trên trời.

3. Tôi luôn thức canh trông đợi thỏa vui.
Khi việc xong hết, Chúa kêu gọi tôi.
Ðưa tôi đến nơi thiên đàng sáng tươi,
bên Ngài yên nghỉ suốt muôn muôn đời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.