“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng

Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Siôn
Chủ đề: Ứng Hứa & Ân Ban
Nhịp: 4/4
Bài số: 644
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

Là Chúa yêu thương cùng ở bên ta.
Lời hứa xa xưa đã mang cho đời
là Đấng yêu thương đến với con người.

2. Ngày tháng qua đi, thế gian xoay vần,
cuộc sống đổi thay, lời Chúa y nguyên.
Kinh Thánh khắc ghi tháng năm không tàn;
nguyện mãi bước theo Cứu Chúa Jêsus.

3. Lạy Chúa Jêsus chính Đấng chăn chiên
Ngài vẫn chăm nuôi gìn giữ chúng con.
Em-ma-nu-ên! Em-ma-nu-ên!
là Chúa yêu thương cứu thế gian nầy.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3
Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22