“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Mãi Bên Ta

Chúa Mãi Bên Ta
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ban Soạn Thánh Ca 2011
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 650
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

Vượt qua bao gian nguy vẫn không chia xa,
Ngài đưa ta trải qua tối tăm vây kín,
đến nơi nước trong, cỏ xanh, chính nơi an bình.

Điệp khúc:
Tôn vinh Giê-hô-va cùng nhau xướng ca,
Hát chúc Đấng Chủ tể hằng chăm sóc ta,
Cuộc đời trong tay Chúa vui hưởng phước hạnh đầy dẫy,
biết bao ơn thiêng trên cao Ngài ban xuống đây.

2. Cùng đi lên với nhau Chúa vẫn bên ta,
đường quanh co, cheo leo thắm tươi muôn hoa.
Dù chông gai vẫn luôn cất cao tiếng hát,
Chúa đưa dẫn ta đến nơi hưởng bao hoan lạc.

3. Rồi mai đây tái lâm, Chúa mãi bên ta,
mọi buồn lo đau thương sẽ mau trôi qua,
Được yên vui với Cha nơi miền vinh hiển,
kính dâng khúc ca chúc tôn Jêsus nhân hiền.


————————————————————————————————————————
Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người vợ?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?
"Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. " Ê-phê-sô 5:18
Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Hai vợ chồng có nên ổn định tài chính trước khi kết hôn?
"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. " I Ti-mô-thê 5:8
Vợ chồng có tài khoản ngân hàng riêng có sai không?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5