“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Marrill Dunlop
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 653
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi.
Tôi sẽ nhận được một nơi trước ngai.
Chúa sẽ dắt tôi vào nơi thánh kia lúc xong công việc.
Vì Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống.
Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi.
Rồi tôi lên nơi vinh hiển,
vì Jêsus Christ lẽ sống đời tôi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22