“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cuộc Sống Mới

Cuộc Sống Mới
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John W. Peterson
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 657
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Sống vui tự do, đời sống mới Ngài ban, 

thật hiển vinh thay, thật rất vui thay,
ơn phước trong đời chưa khi thấy.
Vượt hết bao tội ô, thù ghét hay gièm chê,
nhờ Chúa không còn chi vương vấn trong tôi
như bình minh luôn sáng tươi huy hoàng.

2. Chúa ban bình an, hạnh phước dư dật luôn.
Đời sống trong Ngài thật rất thỏa thay,
ơn phước tuôn tràn trong tâm mới.
Vì Chúa trong lòng tôi, làm mới tâm hồn tôi.
mọi đớn đau, buồn lo không vấn vương tôi
như tình yêu luôn thắm tươi thơm nồng.

3. Chúa ban tình yêu, là lúc tôi nhận tin
Jêsus thay tội tôi chết khi xưa,
đem huyết tha tội ban tâm mới;
Là lúc tôi cầu xin Ngài đến trong lòng tôi làm Chúa trong đời tôi,
luôn thấy vui tươi như tình yêu Jêsus ban cho tôi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về các mối quan hệ độc hại?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Kinh thánh nói gì về tảo hôn?
"đến ngày mồng một tháng hai, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ hai mươi tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. " Dân-số Ký 1:18