“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khúc Hát Trong Tâm

Khúc Hát Trong Tâm
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Harry D. Loes
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 659
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Bài ca trong tâm hát luôn mỗi ngày, 

khi hừng đông đến xóa tan đêm dài.
Tội tôi Chúa đã buông tha,
Xiềng gông quỷ ma quăng xa,
còn đâu vấn vương tối tăm tội lỗi.
Trong Chúa Jêsus an thái cuộc đời.
Tôi quyết đi rao Tin Lành khắp nơi.
Đưa dẫn những ai lạc bước đêm dài.Chúa đang trông chờ,
kíp đến bên Ngài.

2. Từ đây tươi sáng sống vui trong Ngài,
Trên đường theo Chúa dẫu muôn dặm dài.
Lòng không chút chi lo âu,
Cùng bên Chúa qua đêm sâu.
Chờ khi nắng mai sáng khung trời xanh.
Trong Chúa Jêsus an thái cuộc đời.
Tôi quyết đi rao Tin Lành khắp nơi.
Đưa dẫn những ai lạc bước đêm dài.Chúa đang trông chờ,
kíp đến bên Ngài.

3. Niềm tin chan chứa, thỏa vui ngập tràn,
tôi nguyền rao báo phước ân thiên đàng.
Cùng ai vẫn đang mê say,
Trần gian chóng qua nay mai,
về ngay với Cha, vẫn đang chờ ta.
Trong Chúa Jêsus an thái cuộc đời.
Tôi quyết đi rao Tin Lành khắp nơi.
Đưa dẫn những ai lạc bước đêm dài.Chúa đang trông chờ,
kíp đến bên Ngài.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15