“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles M. Pennington
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/8
Bài số: 664
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia! Jêsus mua chuộc chính tôi. 

Sống trong ô tội hồn bị giam giữ,
huyết Ngài cứu tôi tự do rồi.
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi,
tuy Sa-tan giam giữ tôi.
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia.
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

2. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia! Chính Jêsus Ngài giúp tôi.
Cứu tôi ra từ bùn lầy tăm tối để đời sống tôi tự do rồi.
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi,
tuy Sa-tan giam giữ tôi.
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia.
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

3. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia! Jêsus đang gìn giữ tôi.
Dầu cho muôn tội tình đang vây hãm,
huyết Ngài đã bảo bọc tôi rồi.
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi,
tuy Sa-tan giam giữ tôi.
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia.
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6