“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus

Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Stanton W. Gavitt
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 3/4
Bài số: 666
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Biến đổi hết mọi điều tâm hồn nay được trắng trong  

khi tôi dâng lòng mình tiếp Jêsus.
Biến đổi hết mọi điều tâm hồn nay được trắng trong
khi Jêsus ngự vào cõi lòng.

Những lối ác ngày xưa cách xa từ đây.
Nếp sống mới ngày nay thánh khiết Chúa ban.
Biến đổi hết mọi điều tâm hồn nay được trắng trong
khi Jêsus ngự vào cõi lòng

————————————————————————————————————————