“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vì Tôi

Vì Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Gladys Walkin Roberts
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 3/4
Bài số: 672
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Jêsus đau đớn, chính bởi vì tôi. 

Kìa trên cây gỗ, thân Chúa mang bao đau thương.
Ác uế lăn đi xa, tôi được tự do mãi.
Chính Jêsus mang đau thương trên thân vì tôi.

2. Jêsus Christ chết, chính bởi vì tôi.
Kìa trên cây gỗ cam chết thay cho thân tôi.
Chúa chết cho tôi nên tôi được chuộc mua mãi.
Chính Chúa trút hơi nơi Gô-gô-tha vì tôi.

3. Jêsus Christ sống, chính bởi vì tôi.
Vượt qua cơn chết, đem sống vinh quang cho tôi.
Chính Jêsus đem tôi xa rời nọc sự chết.
Chúa sống hiển vinh đem bao an ninh vì tôi.

4. Jêsus đang sống, chính bởi vì tôi.
Từ nơi xa thẳm, đang sống lo cho tôi nay.
Chính Chúa đang kêu xin van nài vì tôi cả.
Chính Chúa đang lo cho tôi, xin Cha vì tôi.

5. Jêsus sẽ đến, chính bởi vì tôi.
Từ thiên cung đến, Chân Chúa quang lâm nay mai.
Khắp năm châu muôn muôn dân được nhìn xem Chúa,
chúc tán Christ, Vua muôn Vua, quang lâm vì tôi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16