“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Johnson Oatman, Jr.
Chủ đề: Cảm Tạ
Nhịp: 4/4
Bài số: 674
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây, 

hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời nay.
Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban,
rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.

Điệp khúc:
Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên.
Hãy đếm ơn trên. Hãy kể tên linh ân.
Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm

2. Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng?
Hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng chăng?
Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban.
Mọi hồ nghi tiêu tán chắc anh sẽ hát suốt đàng.

3. Anh đang trông nơi của cải kẻ giàu sang đời nầy?
Kìa kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận ngày mai.
Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư,
Dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10