Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?

Hôn nhân có kỷ luật gia đình (DD) là hôn nhân trong đó một bên—thường là chồng—được trao quyền đối với người kia và có phương tiện để hỗ trợ quyền đó bằng hình phạt về thể xác, bao gồm cả đánh đòn. Cái gọi là “kỷ luật gia đình theo Tin Lành” xảy ra trong hôn nhân khi một hoặc cả hai người phối ngẫu sử dụng sự hỗ trợ của Kinh Thánh để hợp lý hóa lối sống trái với Kinh Thánh và trái với Tin Lành.
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5:22
Những người ủng hộ kỷ luật trong nước làm như vậy trên cơ sở một số đoạn văn được lấy ra khỏi ngữ cảnh và diễn giải một cách lung tung. Ê-phê-sô 5:22-24 được hiểu là chồng là chủ gia đình, trong khi vợ phục tùng chồng như thể chính Chúa là chồng của mình. Câu này được những người ủng hộ CDD sử dụng để biện minh cho việc người chồng kỷ luật vợ dưới bất kỳ hình thức nào mà anh ta chọn sử dụng, bao gồm cả trừng phạt thể xác và đánh đòn. Tuy nhiên, cách giải thích này bỏ lỡ ý định của đoạn văn. Trong khi những người vợ phải phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa, cách giải thích kỳ lạ này đã bỏ qua thực tế là không có chỗ nào trong Kinh thánh Chúa ra lệnh hoặc thậm chí cho phép chồng trừng phạt vợ về thể xác. Đánh đòn được dành riêng cho trẻ em vì lý do đơn giản là chúng còn quá nhỏ để có thể lý luận và trong nhiều trường hợp, việc yêu thích trừng phạt thể xác là cách duy nhất để bảo vệ trẻ khỏi sự ngu ngốc của chính chúng. Trên thực tế, không làm như vậy là gây bất lợi lớn cho con cái (Châm Ngôn 13:24; 23:13-14). Mặt khác, những người vợ không phải là trẻ con và chắc chắn có thể hiểu các nguyên tắc Kinh Thánh mà không cần sử dụng vũ lực.
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.
Ma-thi-ơ 18:15
Chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội thánh là thân thể Ngài. Chúa Giê-su không bao giờ trừng phạt các môn đồ của Ngài về mặt thể chất, và mối quan hệ của Ngài với Hội thánh của Ngài được tóm tắt trong Ê-phê-sô 5:25, trong đó nói rằng Ngài “yêu Hội thánh và xả thân vì Hội thánh”. Người chồng phải noi gương này, yêu thương vợ mình, dạy dỗ và lý luận với vợ mình từ Kinh thánh, đồng thời nuôi dưỡng và nâng niu vợ như Đấng Christ đối với Hội thánh, thậm chí đến mức hy sinh chính mình vì vợ. Ê-phê-sô 5:28–29 tiếp tục nói rằng chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Trừ phi người chồng thường xuyên tự trừng phạt mình, nếu không thì không có lý do gì để dùng đoạn văn này để biện minh cho việc trừng phạt vợ mình. Nếu một người vợ thực sự nổi loạn chống lại chồng mình, thì bước tiếp theo là tư vấn theo Kinh thánh, theo mô hình củakỷ luật nhà thờ , như được nêu trong Ma-thi-ơ 18:15–20.
có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
Tít 2:5
Những người vợ được truyền lệnh phải yêu chồng và phục tùng quyền lực của họ “trong mọi việc” (Ê-phê-sô 5:24). Nhưng rõ ràng, vợ không được phục tùng chồng khi chồng đòi hỏi điều gì ngoài ý Chúa. Tít 2:5 giải thích thêm điều này trong đó các bà vợ phải “thuận phục chồng, để không ai nói xấu lời Đức Chúa Trời”. Những người ủng hộ thực hành đánh đòn vợ trái với Kinh Thánh và gọi đó là kỷ luật “đạo đấng Christ” chắc chắn đang phỉ báng lời Đức Chúa Trời, và những người vợ có quá đủ lý do để từ chối tham gia vào một việc gì đó quá hạ thấp, thiếu yêu thương và kiểm soát.
Kỷ luật gia đình tốt nhất là một thực hành kỳ lạ, trái với Kinh thánh và tệ nhất là một cái cớ để lạm dụng. Nếu các cặp vợ chồng đồng ý tham gia vào loại hành vi này, họ chắc chắn có quyền làm như vậy. Nhưng sử dụng Kinh thánh để biện minh cho điều đó và gọi đó là một phần của đời sống Cơ đốc nhân không chỉ là điều lố bịch và không thể chấp nhận được về mặt kinh thánh; nó trái ngược với tất cả các nguyên tắc trong Kinh thánh về tình yêu thương và sự phục tùng lẫn nhau vì lòng tôn kính Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:21).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ma-thi-ơ 18:15 - Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.
Tít 2:5 - có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
Ê-phê-sô 5:21 - Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.