“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Henry Smith
Chủ đề: Cảm Tạ
Nhịp: 4/4
Bài số: 682
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

trái tim chân thành ghi ơn Ngài,
ơn Ngài không bao giờ nhạt phai,
dù tháng năm đổi thay.

Hân hoan ca ngợi Vua trên trời,
đã ban Jêsus cho muôn loài.
Muôn người ăn năn về cùng Cha,
tội lỗi xưa được tha.

Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa,
những kẻ khó được giàu ơn Chúa.
Jêsus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa.
Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu.
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu,
trong tay Jêsus bình an chẳng vương lo âu.

Cha ơi, những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3