“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Henry Smith
Chủ đề: Cảm Tạ
Nhịp: 4/4
Bài số: 682
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

trái tim chân thành ghi ơn Ngài,
ơn Ngài không bao giờ nhạt phai,
dù tháng năm đổi thay.

Hân hoan ca ngợi Vua trên trời,
đã ban Jêsus cho muôn loài.
Muôn người ăn năn về cùng Cha,
tội lỗi xưa được tha.

Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa,
những kẻ khó được giàu ơn Chúa.
Jêsus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa.
Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu.
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu,
trong tay Jêsus bình an chẳng vương lo âu.

Cha ơi, những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một phụ nữ Tình Lành có thể mặc đồ lót khiêu gợi tình dục cho chồng mình không?
"Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. " I Cô-rinh-tô 7:3
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?
"Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; " Ê-xơ-tê 2:2
Điều khoản ngoại lệ là gì?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32