“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ra Khơi

Ra Khơi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: J. B. Mackay
Chủ đề: Sự Nên Thánh
Nhịp: 4/4
Bài số: 684
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Kìa anh em đang mỏi mê suốt đêm trong bờ, 

nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi.
Rồi mau mau quăng lưới nơi nước sâu đang chờ,
nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi.
Bao ơn lành đợi chờ nào cùng nhau ra mau,
mau ra khỏi chỗ luống công trong bờ.
Nơi xa thẳm sóng trùng dương man mác sẵn chờ,
kíp ra theo lệnh truyền Chúa ta.

Điệp khúc:
Nào ra khơi, chèo ra khơi,
Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi.
Kìa ơn thương xót đang đợi chờ ngoài xa,
anh em cùng nhau ta hãy chèo ra.

2. Hồn linh anh em mỏi mê suốt đêm đợi chờ,
Nào cùng nhau mau bơi ra ngoài khơi.
Lòng tin đem giao hết trong tay Cha nhân từ,
nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi.
Bao lương thực dồi dào từ trời cao ban cho,
anh em khỏi thiếu thốn chi trong ngày.
Mau vang tiếng khẩn cầu Jêsus chắc trả lời,
sẽ ban theo nhu cầu chúng ta.

3. Ngày nay Jêsus phán khi chúng ta bơ thờ,
rằng chèo mau mau ra xa ngoài khơi.
Nầy anh em nghe tiếng yêu thương Jêsus truyền,
nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi.
Mau xa lìa bờ này cùng tội ô nhân gian,
nơi không thể giải thoát cho linh hồn.
Nhìn xem Chúa Đấng hằng luôn ban sức mới hoài,
sống vui trong ơn Ngài thỏa thay.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16