“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Học Theo Chúa

Học Theo Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Thomas O. Chisholm
Chủ đề: Sự Nên Thánh
Nhịp: 3/4
Bài số: 685
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

luôn tha thứ nhân từ;
tràn tuôn sức sống cho nhân thế noi theo.
Học theo gương Jêsus,
yêu thương mỗi linh hồn;
dẫn đưa quay về Chúa hưởng phước lớn lao.
Xin được như Jêsus giống như Cha yêu thương:
viếng thăm người cô đơn,
giúp ai nao sờn.
Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;
đời ta sẽ thỏa vui,
phước hạnh muôn phần.

2. Học theo gương Jêsus,
khi đang lúc đau buồn;
trình dâng trước Chúa Cha bao mối ưu tư.
Học theo gương Jêsus,
xin tha thứ cho người đã gây bao tội lỗi
khiến Chúa gánh thay.
Xin được như Jêsus giống như Cha yêu thương:
viếng thăm người cô đơn,
giúp ai nao sờn.
Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;
đời ta sẽ thỏa vui,
phước hạnh muôn phần.

3. Học theo gương Jêsus,
ra tay giúp muôn người ngày nay vẫn khát khao
sông nước vĩnh sinh.
Học theo gương Jêsus,
xoa tan vết thương lòng những ai đang lầm lỡ bước
với thế gian.
Xin được như Jêsus giống như Cha yêu thương:
viếng thăm người cô đơn,
giúp ai nao sờn.
Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;
đời ta sẽ thỏa vui,
phước hạnh muôn phần.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20