“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Từ Nay Tôi Thuộc Chúa

Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Norman J. Clayton
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 690
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Jêsus Chúa tôi Ngài cứ tríu mến tôi luôn, 

nương thân trong tay Ngài cứ vững trí tâm luôn,
Chúa đã hiến thân cho chính lẽ sống tôi,
tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Điệp khúc:
Từ nay tôi luôn thuộc Jêsus,
Chúa Jêsus luôn thuộc tôi.
Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,
dù trần gian có thay dời.

2. Trong khi tâm tôi còn khắc khoải trong tội tình,
Jêsus yêu thương Ngài hiến chính tấm thân mình,
Ðể xóa hết bao đau khổ của chính tôi,
Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

3. Tâm tôi nay luôn tràn khúc thánh ca hỉ hoan,
Jêsus đem tôi vượt thoát ách của Sa-tan.
Huyết báu Chúa tuôn rơi đem cứu sống người,
tôi nay luôn thuộc về Chúa.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm một người vợ tin kính có nghĩa là gì?
"cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. " I Ti-mô-thê 2:2
Đính hôn trong thời Kinh thánh là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Hai vợ chồng có nên ổn định tài chính trước khi kết hôn?
"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. " I Ti-mô-thê 5:8
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6