“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Xin Tầy Sạch Tôi

Xin Tầy Sạch Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Edwin Orr
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 3/4
Bài số: 695
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ngước nhìn lên Chúa. Xin Cha dò xét lòng tôi. 

Tìm xem bao ác tội. Giấu nơi nào trong tăm tối.
Ngước nhìn lên Chúa xin bôi sạch hết lòng tôi.
Nguyện đưa tôi bước vào lối thanh sạch, Cha ôi.

2. Hát ngợi ca Chúa, công ơn Ngài đã chuộc tôi.
Nghỉ yên trên những lời Thánh Kinh làm tôi nên mới.
Hát ngợi ca Chúa xin ban lửa thánh bừng soi.
Lửa thiêng đem sức mạnh tới, sống động trong tôi.

3. Ngước nhìn lên Chúa xin Cha nhận lấy đời tôi.
Tình yêu thương Chúa Trời khiến tâm hồn luôn tươi mới.
Ngước nhìn lên Chúa trông mong được Chúa dùng tôi.
Đời tôi trong những ngày tới sống vì Ngài thôi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một cặp vợ chồng đã ly hôn có thể tái hôn không?
"Nhưng khi k" hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, " Ga-la-ti 4:4
Thê thiếp là gì?
"Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca con gái Aùp-sa-lôm hơn các hậu phi khác (vì người có lấy mười tám hoàng hậu và sáu mươi cung phi, sanh ra hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái). " II Sử-ký 11:21
Kinh Thánh có nói rằng bị bỏ rơi là lý do chính đáng để ly dị và tái hôn không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm một người vợ tin kính có nghĩa là gì?
"cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. " I Ti-mô-thê 2:2